چند حديث از امام رضا(ع)


هرگز بر کسی خشم نگیر، از کسی چیزی مخواه و هرچه

برای خودت می خواهی برای دیگران نیز بخواه

 

خداوند پر حرفی و تلف کردن ثروت و اظهار نیاز کردن

زیاد از همنوعان را دشمن می دارد.

 

هر کس در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی

که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد

 باید هریک از شماها امر به معروف و نهی از منکر نمایید، وگرنه

شرورترین افراد بر شما تسلط یافته و آنچه که خوبان شما،

دعا و نفرین کنند مستجاب نخواهد شد

اولین عملی که از انسان محاسبه و بررسی می شود نماز است، چنانچه

صحیح و مقبول واقع شود بقیه ی اعمال و عبادات قبول میگردد وگرنه مردود خواهند شد.

 

بیماری برای مؤمن، رحمت و موجب پاک شدن است و برای کافر، عذاب و لعنت است،

و بیماری از مؤمن زائل نمی شود تا اینکه گناهی بر گردن او نماند..