مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس

مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس با سخنراني دكتر مهرابي و راويان دفاع مقدس مورخ 3/7/92 در گلزار شهداي علي ابن جعفر ساعت 10 تا 11 صبح برگزار مي گردد حضور پر شور در پاسداشت مقام شهيدان موجب امتنان است.


امور دانشجويي و فرهنگي