ثبت نام وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی پس از تهیه فرم های وام دانشجویی از مغازه لوازم التحریر فروشی جنب  مرکز و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند  . شایان ذکر است امکان ثبت مدارک ناقص درصندوق رفاه دانشجویان وجود  نخواهد داشت . اولویت با دانشجویانی است که سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند لذا تاکید میگردد ثبت نام وام دانشجویی به منزله دریافت وام نمی باشد . 

 

مدارک مورد نیاز وام دانشجویی :

پوشه جهت بایگانی مدارک ، کپی صفحه اول شناسنامه  ، کارت ملی   و کارت دانشجویی

تکمیل فرم مشخصات دانشجویان ( فرم شماره 1)    

معرفی نامه امور دانشجویی به سردفترخانه اسناد رسمی ( فرم شماره 2/3)

تعهدنامه ( این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد . ) ( فرم شماره 3)

کپی صفحه اول شناسنامه ضامن- کپی کارت ملی ضامن  - سند تعهد محضری

تکمیل فرم تعهدنامه ویژه دانشجویان ضامن ( این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد . ) ( فرم شماره 1/3) در صورتیکه ضامن دانشجو است

در صورتیکه ضامن کارمند است  کپی فیش حقوقی  ، کپی حکم کارگزینی و گواهی کسر از حقوق

  مهلت ثبت نام حداکثرتا 12/7/1392 می باشد.