پيام مشاور

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

جهت رفع شبهات و پاسخ به بعضي از سوالات دانشجويان در زمينه هاي اخلاقي اعتقادي، همسر گزيني ازدواج احكام شرعي تربيت كودك مشاوره توسط حجه الاسلام والمسلمين آقاي كمالي از تاريخ سه شنبه 16/07/1392 هر سه شنبه از ساعت 16 تا 19 در محل طبقه دوم مركز اتاق فرهنگي و دانشجويي برگزار مي گردد.