عمره دانشگاهیان

 «اطلاعیه»

به اطلاع می رساند ثبت نام عمره دانشگاهیان ویژه دانشجویان پسر مجرد، متأهلین و اساتید، آغاز و تا تاریخ 15/8/92 ادامه خواهد داشت. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت اینترنتی :www.labbayk.irمراجعه فرمایید.

امور دانشجویی و فرهنگي