رگزاری فن بازار جمهوری اسلامی ایران

فن بازار جمهوری اسلامی ایران در هفته پژوهش و فناوری در تهران، برگزار مي گردد . لازم به ذکر است با توجه به فرصت اندک تا پایان مدت زمان ثبت‌نام، علاقه مندان مي توانند با مراجعه به سايتhttp://techtrade.ir/main.aspx نسبت به ثبت نام اقدام كنند.