افتتاح سایت هفته پژوهش و فناوری

احتراماً، به اطلاع كليه علاقه مندان می‌رساند سایت هفته پژوهش و فناوری به نشانی: www.uast.ac.ir/pazhohesh_fanavari افتتاح گردید.