افتتاح نمايشگاه پژوهش، اشتغال و توسعه كارآفريني استان قم با حضور استاندار قم و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور؛

نمایشگاه پژوهش، اشتغال و توسعه کارآفرینی استان قم صبح روز چهارشنبه 4/10/1392 افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روسای دانشگاههای استان،پارک علم و فناوری،مراکز رشد،سازمانها و دستگاههای اجرایی، معاونین و مدیران کل حضور داشتند.