گزارش مراسم بازديد از زندان دانشجويان مركز دادگستري

مورخ شنبه مورخ 21/10/92 راس ساعت ‘13:15 ، 2 مراسم بازديد دنشجويان مركز علمي كاربردي دادگستري استان قم با وجود هوای سرد و برفی با حضور پرشور دانشجویان و مدير گروه مركز برگزار شد.

در بدو ورود دانشجویان با استقبال صمیمانه مسوول محترم حفاظت زندان و مسئول محترم بندهای رواندرمان زندان مواجه شدیم که تا پایان برنامه بازدید همراه گروه بودند. در ابتداي مراسم به مدت 50 دقیقه مسئولين در سالن نمازخانه پیرامون زندان و بندها و طبقه بندی زندانی ها و نحوه ی زندانی شدن تا آزاد شدن مسائلی را جهت اطلاع دانشجویان مطرح نمودند. همچنین به سوالات دانشجویان در این خصوص پاسخ مقتضی داده شد و بازدید از کارهای دستی صورت گرفته توسط زندانیان انجام گردید و در پایان بازدید از بندها به صورت تفکیک شده آقایان و نسوان در پايان مراسم پذیرایی دانشجویان توسط کادر زندان به عمل آمد.