تمديد مجدد ثبت نام دانشجويان متاهل جهت دريافت سبد كالايي اهدايي دولت

پیرو اطلاعیه های قبلی و بر اساس خبر واصله از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در خصوص ثبت نام دانشجویان متاهل جهت دریافت سبد کالایی اهدایی دولت، به استحضار می­رساند؛ مهلت ثبت نام دانشجویان مذکور در سامانه صندوق رفاه دانشجویان مجدداً تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/10/92 تمدید گردیده است.