صدور گواهی جبهه

قابل توجه دانشجویان جهادگر مرکز

 دانشجویان محترم جهادگر مرکز که در دوران هشت سال دفاع مقدس از طرف وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نیروهای پشتیبانی جنگ به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شده اند ، می توانند از سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی و تایید وزارات متبوع خود گواهی حضور در جبهه دریافت نمایند  .