تالار گفتگوي انجمن علمي

تالار گفتگوي انجمن علمي دانشجويي از سوي وزارت علوم با هدف پاسخ به سوالات و ابهامات انجمن علمي دانشجويي و .... به آدرس www.ssmart.ir افتتاح گرديد. علاقه مندان مي توانند براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر به آدرس www.ssmart.ir  مراجعه كنند.