مسابقه مقاله نويسي فرزندان كاركنان محترم دانشگاه بمناسبت دهه مبارك فجر

همكاران محترم دانشگاه

 

  باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد

   احتراماً؛ ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن ايام الهك دهه مبارك فجر، به استحضارمي رساند،  ستاد بزرگداشت برگزاري مراسم دهه مبارك فجر دانشگاه در نظردارد نسبت به برگزاري            مقاله نويسي براي فرزندان كاركنان محترم دانشگاه(از8تا 18سال)اقدام نمايد.                       ازهمكاران محترم تقاضامي گردد در صورت تمايل به شركت فرزند يا فرزندانشان عزيز شان            در مسابقه مذكور تاروز چهارشنبه مورخ 9/11/ 1392، نسبت به ارسال آثار اعلام شده                 (با محوريت دهه فجر و انقلاب اسلامي)به برادر محمود خوشبين منفرداقدام نموده تا              هماهنگي هاي لازم در اين خصوص انجام پذيرد.