اردوي زيارتي حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله و مسجد مقدس جمكران

همكاران محترم دانشگاه

  باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد

   احتراماً؛ ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن ايام الهز دهه مبارك فجر، به استحضارمي رساند،  ستاد بزرگداشت برگزاري مراسم دهه مبارك فجر دانشگاه در نظردارد در تاريخ 21/11/1392 نسبت به برگزاري اردوي يك روزه به منظورزيارت از حرم مطهر حضرت معصومه(س) و            مسجد جمعكران اقدام نمايد. خواهشمنداست در صورت تمايل به شركت در اردوي مذكور،         مراتب را تا روز چهارشنبه مورخ 9/11/1392(به صورت كتبي) به برادر مرتضي حنيفه اعلام نموده تا هماهنگي هاي لازم در اين خصوص انجام پذيرد.