برگزاري مسابقه والیبال ویژه خواهران

همكاران محترم دانشگاه

  باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد

   احتراماً؛ ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن ايام الهب دهه مبارك فجر، به استحضارمي رساند،  مرکز بسیج وزارت علوم در نظردارد نسبت به برگزاري مسابقه والیبال ویژه خواهران اقدام نمايد. ازهمكاران محترم تقاضا می گردد در صورت تمايل به شركت در این مسابقه، در قالب تیم دانشگاه تا روز چهارشنبه مورخ 9/11/ 1392، نسبت ثبت نام با شماره 5506 برادر محمد ملکی       مسئول تربیت بدنی بسیج دانشگاه جامع علمی – کاربردی تماس برقرار نمایند.