روز شمار انقلاب 15بهمن 1357

15 بهمن 1357

ü         بختیار:کوکتل مولوتف را با کوکتل مولوتوف پاسخ می دهم

ü        بخیتار:اجازه تشکیل دولت موقت نمی دهم

ü        زد و خورد موافقان و مخالفان رژیم در تربت جام

ü        موسسه آموزشی فرح بنام علی شریعتی نامیده شد

ü        یک مقام فرماندار نظامی:اجتماعات با نظم و آرامش آزاد است

ü        تلگرام آیت الله العظمی مرعشی نجفی به امام خمینی

ü        نوفل لوشاتو : قلب ایران در اینجا می تپد

ü        یک مشت خاک فرانسه،از سوی ساکنان نوفل و شاتو به امام خمینی هدیه شد

ü        مذاکرات آمریکا و انگلیس درباره ایران

ü        لغو قرادادی ده میلیاردی خرید اسلحه ایران از آمریکا

ü        اطلاعیه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور:گندم های موجود در شبکه سیلوهای کشورسهمیه نانوایان و سایر مصارف غذایی را به خوبی کفایت می کند

ü        عده ای از نمایندگان مجلس مخفی شدند

ü        کارکنان نخست وزیری اعتصاب کردند

ü        پرسنل سازمان جغرافیای کشور به دیدار امام رفتند.