وفات كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س) تسليت باد.

امام صادق علیه السلام در خصوص حضرت فاطمه معصومه فرموده اند: «ان لنا حرما و هو بلدة قم و ستدفن فیها إمرأة من اولادی تسمی فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة». 

برای ما حرمی است و آن شهر قم است و به زودی دفن می شود در آن سرزمین زنی از اولاد من به نام فاطمه ، پس هر کس او را زیارت کند بهشت برای او واجب خواهد شد.