اردوي راهيان نور

قابل توجه كليه دانشجويان و كاركنان و اساتيد محترم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، به اطلاع قابل توجه كليه دانشجويان و كاركنان و اساتيد محترم مي رساند جهت ثبت نام در اردوي راهيان نور به امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مراجعه كنيد.

مهلت ثبت نام تا تاریخ 5/12/92 بوده و با توجه محدود بودن ظرفیت، اولویت با دانشجویانی است که برای اولین بار در این اردو شرکت می کنند و زودتر اقدام به ثبت نام نموده باشند.

زمان اردو خواهران 18/12/1392 و برادران20/12/92 می باشد.