قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر محترم مرکز

 بانک اطلاعاتی امور ایثارگران

هیچ وقت نباید امت اسلامی و جامعه اسلامی ، ماجرای عاشورا را به عنوان یک درس ، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد . قطعا اسلام ، زنده به عاشورا و به حسین ا بن علی (ع) است .  

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)1/9/1391 بیانات

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر مرکز مدارک خود شامل نامه بنیاد شهید مبنی بر دارا بودن کد ایثارگری را به همراه کپی شناسنامه و کارت دانشجویی به همراه یک عدد پوشه جهت ثبت در بانک اطلاعاتی امور شاهد و ایثارگران به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند .