دهمين جشنواره قران و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزار مي گردد.

دهمين جشنواره قران و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزار مي گردد.

مهلت ثبت نام 15/12/92 لغايت 31/01/93

جهت ثبت نامه به آدرس www.uast.c.ir مراجعه فرماييد.

اداره فرهنگي و دانشجويي واحد استاني قم