حمايت از كانونهاي فرهنگي و هنري و اجنماعي

به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد می رساند اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد تعدادی از طرح های کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی را مورد حمایت قرار دهد. در همین راستا، علاقه مندان جهت اطلاع بيشتر مي توانند به امور دانشجويي و فرهنگي مراجعه كنند.