ثبت نام عتبات عاليات

به اطلاع كليه دانشجويان اساتيد و كاركنان مي رساند جهت ثبت نام عتبات عاليات به امور دانشجويي و فرهنگي مراجعه فرمايند ضمناً

1.دروه جديد اعزام به عتبات عاليات از مورخه 20/4/1393 الي 10/6/1393 مي باشد . 

2.هزينه سفر زميني 000/800 الي 000/900 تومان و هزينه سفر هوايي 000/200/1 الي 000/400/1 تومان مي باشد .

در صورت تمايل به تشرف به امور دانشجويي و فرهنگي مراجعه فرماييد.