ثبت نام اعتكاف

به اطلاع كليه اساتيد كاركنان و دانشجويان محترم مي رساند جهت ثبت نام در مراسم معنوي اعتكاف به آدرس http://info.uast.ac.ir/etekaf/ مراجعه فرمايند.