گزارش تصويري جلسه هماهنگي شركت در جشنواره قراني

مورخ 09/02/93 ساعت 17 جلسه اي با حضور آقاي طيبي رئيس مركز و آقاي عليي نماينده محترم واحد استاني و آقاي كاوياني مدير محترم گروه حقوق مركز و آقاي سلطاني مسئول امور دانشجويي و فرهنگي مركز و دوتن از اساتيد آقايان استاد ميناگر و استاد عبداللهي برگزار گرديد و مقرر گرديد دانشجويان شركت كننده در جشنواره قران و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردي از امتيازاتي برخوردار شوند.

جلسه در ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل محمد به پايان رسيد.