ثبت نام نمایشگاه کتاب

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز می رساند بازدید از نمایشگاه کتاب در روز پنجشنبه مورخ 18/2/1393  توسط بسیج دانشگاه علمی کاربردی استان قم انجام می گیرد  . جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به دفتر بسیج و امور دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایید . شایان ذکر است اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند . شایان ذکر است در صورت تکمیل ظرفیت وجه دانشجویان عودت داده می شود . 

زمان حرکت : پنجشنبه مورخ 18/2/1393 

هزینه ثبت نام : 10500 تومان برای دانشجویان عضو بسیج 

هزینه ثبت نام : 15500 تومان برای دانشجویان عادی

مدارک : کپی کارت دانشجویی 

  تکمیل فرم ثبت نام