همايش جمعيت و باروري سالم

گروه سلامت خانواده و جمعيت معاونت بهداشني استان قم با همكاري بسيج جامعه پزشكي و دانشگاه قم همايشي را با عنوان جمعيت و باروري سالم را ويژه خواهران در  تاريخ 22/2/93 از ساعت 10 الي 12 در تالار مفيد دانشگاه قم برگزار مي كند علاقه مندان ميتوانند با شماره 36602434 و 36706033 تماس بگيرند.