نشست حقوقي اساتيد جزا

به اطلاع كليه دانشجويان و اساتيد گرامي ميرساند نشست حقوقي اساتيد جزا مركز مورخ سه شنبه 16/02/93  در مركز علمي كاربردي دادگستري كل استان قم تشكيل گرديد در اين مراسم اساتيد حقوق جزا و قضات محترم در خصوص سوالات حقوق جزاي مطروحه توسط موسسه آموزش عالي شهيد قدوسي اظهار نظر كرده و به جمع بندي نهايي در جلسه رسيدند. مقرر شد جناب آقاي آقاجاني به عنوان نماينده تعيين تا در جلسه مورخ 30/02/93 شركت نمايند.

جلسه بعد از پذيراي با صلوات بر محمد و آل محمد به پايان رسيد.