ولادت سيد و سرور سالار شهيدان جهان حضرت ابا عبدالله الحسين و روز پاسدار را به محضر امام زمان ، مقام معظم رهبري و تمام مسلمين جهان تبريك مي گوييم.

ولادت سيد و سرور سالار شهيدان جهان حضرت ابا عبدالله الحسين و روز پاسدار را به محضر امام زمان ، مقام معظم رهبري و تمام مسلمين جهان تبريك مي گوييم.

 

 

  امور فرهنگي و دانشجويي دانشكده علمي و كاربردي دادگستري استان قم