مسابقه مقاله نویسی

قابل توجه دانشجویان گرامی؛
امور دانشجویی و فرهنگی مرکز در نظر دارد به مناسبت 15خردادورحلت حضرت امام خمینی(ره)مسابقه مقاله نویسی با دوموضوع ؛
1-    نقش15 خرداد درپیروزی انقلاب
2-    نقش رهنمودهای امام خمینی در ادامه انقلاب
 بین دانشجویان برگزار نماید و به 3مقاله برتر جوایزی اعطا نماید، دانشجویان علاقه مند برای ثبت نام و شرکت در این مسابقه به امور دانشجویی وفرهنگی مرکزمراجعه نمایند.