فرا رسیدن ولادت با سعادت قمر منیر بنی هاشم، حضرت عباس(ع) را تبریک عرض می نمائیم.

هرچه داریم همه، از کرم عباس است* خلقت جنت حق لطف کم عباس است

 

 

شیعه از کینه دشمن نهراسد هرگز *دین ما تحت لوای علم عباس است

 

در صف حشر علمدار شفاعت زهراست* علم فاطمه دست قلم عباس است

 

ای که حاجت زحسین می طلبی دقت کن* پرچم شاه به سوی حرم عباس است

 

بر روی قوس فلک،جلوه خون گاه غروب *زخم شمشیر به ابروی خم عباس است

 

خلق در آرزوی کرببلایند ولی* چشم امّید همه بر قلم عباس است