اردوي راهيان نور

به اطلاع كليه دانشجويان محترم ميرساند بسيج دانشجويي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم قصد دارد اردوي راهيان نور مناطق غرب كشور را در تابستان برگزار كند.

زمان اردو: 

برادران : 23/5/93

خواهران: 24/5/93

مدت اردو : 5 روز

جهت اطلاعات بيشتر با امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تماس بگيريد.