رحلت جانسوز حضرت خدیجه تسلیت باد

http://www.parsino.ir/wp-content/uploads/2013/07/82fbba84c9.jpg

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت
شد روان از ديده‌اش بر چهره اشک ماتمت
اي در امواج بلاها با محمّد رهسپر
در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر