حضور دانشگاه غلمي كاربردي دادگستري قم در مراسم خطبه خوانی در حرم حضرت فاطمه معصومه(س)

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را ببینید: