ثبت نام عمره دانشجويي

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند ثبت نام عمره دانشجويي مراكز علمي كاربردي از تاريخ 27/7/93 لغايت 10/8/93 آغاز گرديد و دانشجويان مي توانند از طريق سايت  www.labbayk.com  نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

با تشكر امور دانشجويي و فرهنگي