ثبت نام كارگاه آموزشي پدافند غير عامل

بدينوسيله به اصلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند مركز علمي كاربردي دادگستري كارگاه آموزشي پدافند غير عامل با موضوع فضاي سايبري را برگزار مي كند.

علاقه مندان جهت ثبت نام به امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جناب آقاي سلطاني مراجعه فرمايند.