دعوتنامه مراسم سوگواري عزاي حسيني

مراسم سوگواري عزاي حسيني در ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان امام حسين (ع) به ميزباني مركز علمي كاربردي امام خميني (ره) برگزار مي گردد.

آدرس: قم انتهاي خيابان امام - بعد از پل شهيد دستغيب - بلوار شهيد خداكرم - انتهاي كوچه شماره 4 - مركز علمي كاربردي امام خميني (ره)