ثبت نام ازدواج دانشجويي تا 8 آذر تمديد شد

      ثبت نام هجدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی با رویکرد سفرهای زیارتی و آموزشی در مشهد مقدس آغاز گردیده است،زوج هایی که تاریخ عقد آن ها از 1/7/92 لغایت 30/7/93 می باشند می توانندبرای ثبت نام به سامانه ازدواج دانشجویی به آدرس http://ezdevaj.nahad.ir یا به سایت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.