نتایج مسابقات مقاله نویسی وکلمات قصار نهج البلاغه اعلام شد.

 

در مقاله نویسی دو نفر بنام ؛

  1. خانم زهرا رضایی
  2. خانم فاطمه کریمی

 به ترتیب بیشترین نمره را کسب کردند .

ودر مسابقه کلمات قصار نهج البلاغه که برندگان با قرعه تعین شدند چهار نفر برند شدند که اسامی آنها به این شرح است ؛

  1. خانم سمیه وفایی
  2. خانم ملیحه میرزایی
  3. خانم فاطمه کریمی
  4. خانم مرضیه رضایی

امور فرهنگی مرکز ضمن تشکر از تمامی دانشجویان شرکت کننده گان در مسابقه از برندگان میخواهد به امور دانشجویی وفرهنگی مرکز مراجعه فرمایند.