همایش پیاده‌روی دانشجویان همزمان با شهادت امام هشتم (ع) با عنوان طریق رضوی

همایش پیاده‌روی دانشجویان همزمان با شهادت امام هشتم (ع) با عنوان  طریق رضوی

جهت اطلاعات بيشتر با امور دانشجويي و فرهنگي جناب آقاي سلطاني تماس بگيريد