تجلیل از پژوهشگران ، فناوران ، مخترعین و کارآفرینان

باطلاع کلیه دانشجویان و اساتید و کارکنان محترم می رساند واحد استانی در نظر دارد به منظور تکریم و تجلیل از پژوهشگران ، فناوران ، مخترعین و کارآفرینان مراکز علمی-کاربردی تحت نظارت ،  مراسمی را همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و کارآفرینی برگزار نماید.
   لذا از کلیه دانشجویان و اساتید و کارکنان دعوت به عمل می آید تا در صورت داشتن شرایط برای ارائه مستندات به امور دانشجویی و فرهنگی جناب آقای سلطانی مراجعه فرمایند