ثبت نام وام شهریه

به اطلاع مي رساند ثبت نام وام هاي شهريه نيم سال دوم تحصيلي 1395-1394 آغاز گرديده است .

1-جهت ثبت نام از تاريخ 17/11/94 تا تاريخ 17/12/1394 اقدام نمائيد.

2-حداكثر مبلغ وام شهريه براي دانشجويان مقاطع كارداني ،‌كارشناسي ناپيوسته و پيوسته به ازاي هر ترم حداكثر 000/000/3 ريال مي باشد .

جهت ثبت نام به امور دانشجويي و فرهنگي جناب آقاي سلطاني مراجعه فرماييد