لزوم ثبت تقاضای وامهای دانشجویی در سیستم اتوماسیون فاز2 برای نیمسال اول تحصیلی 96-95

دانشجويان محترم با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت اولیه درخواست دانشجو در پورتال دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان می باشد، لذا دانشجویان متقاضی وام شهریه نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود از تاریخ 01/04/95 لغایت 30/05/ 95 از طریق پورتال مذکور به آدرس www.swf.ir  اقدام لازم را به عمل آورند.