آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت

 

نشانی الکترونیکی ثبت نام جشنواره http://info.uast.ac.ir/ghoran  می­باشد.