مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

جهت دریافت فایل مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اينجا كليك كنيد. به اطلاع می رساند بارگذاری فایل به منزله اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات آموزشی به اساتید و دانشجویان محترم است .

 

شروع نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی در نیم¬سال اول 96-95

با توجه به بازه زمانی مشخص شده در آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه جامع علمی ـ کابردی، بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ سامانه نقل و انتقال دانشجویی به آدرس «Ent.uast.ac.ir»  از مورخ 1/3/1395 لغایت 15/3/1395برای ثبت تقاضای دانشجویان متقاضی انتقال فعال می باشد.

لازم به توضیح است فرآیند نقل و انتقال در سامانه مذکور به شرح ذیل می باشد:

1.ثبت درخواست انتقال و بارگذاری مدارک توسط دانشجو

2.بررسی حدنصاب کلاس و ظرفیت پذیرش دانشجوی متقاضی انتقال به ترتیب توسط مرکز آموزش، مبدأ و مقصد و تایید یا رد آن در سامانه توسط کارشناسان واحدهای استانی و تاییدیه نهایی برعهده روسای محترم واحدهای استانی مبداء می باشد.

3.تایید درخواست دانشجویان متقاضی انتقال به استان؛ توسط ستاد مرکزی و پس از بررسی مدارک ایشان امکان پذیر است.

4.هرگونه درخواست انتقال صرفاً در تاریخ یاد شده قابل ثبت بوده و قابل تمدید نمی باشد.