تشکیل کمیته راهبردی و فعالیتهای پژوهشی قرآنی

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان فعال در حوزه قرآنی

با سلام 

احتراما ، با عنایت به درخواست اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری " مبنی بر تشکیل کمیته  راهبردی و فعالیتهای پژوهشی قرآنی ، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه  قرآنی در صورت تمایل نسبت به ارائه اثر خود به امور دانشجویی و فرهنگی مرکز علمی ، کاربردی دادگستری کل استان قم  اقدام تا مشخصات و رزومه محققین قرآنی به  اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ارسال شود .

امور دانشجویی و فرهنگی مرکز علمی و کاربردی دادگستری استان قم