فراخوان پژوهشی بانك مسكن

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان  

با سلام 

اساتید ، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان فعال در حوزه پژوهش جهت انجام پروژه های تخصصی در موضوعات ذیل میتوانند  با مراجعه به سایت بانک مسکن و دریافت فرم استاندارد پژوهشی از چگونگی  نحوه همکاری با بانک مسکن و انجام پروپزال  مطلع شوند. 

فراخوان پژوهشی :

*بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات بانکداری الکترونیکی توسط کارکنان شعب بانک و مشتریان ( شناسایی چالشهای موجود و ارائه راهکار ) در استان قم 

* تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر جذب مشتریان در شعب بانک مسکن استان قم 

* فرم استاندارد پژوهشی در سایت بانک مسکن به آدرس   www. bank- maskan . ir موجود میباشد.

* آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر www.honarebhdari.com

* * آدرس ایمیل دبیرخانه Marketing . 261 @ bank-maskan . ir : 

* دبیر هسته پژوهش و  مسئول هماهنگی : آقای علیرضا رضایی ( 09125529167 ) 

،  تلفن 6707770 0

 

امور دانشجویی و فرهنگی مرکز علمی و کاربردی دادگستری استان قم