کلاسهای مقدماتی کمکهای اولیه

مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر استان قم اقدام به برگزاری کلاس های مقدماتی کمکهای اولیه برای کلیه دانشجویان مراکز علمی و کاربردی می نماید ، دانشجویانی که تمایل به شرکت در این کلاسها را دارند به امور دانشجویی و فرهنگی مرکز مراجعه نمایند .

 

شرایط برگزاری کلاسها :

  1. حضور 25 نفر برای تشکیل کلاسها ضروری می باشد
  2. تکمیل فرم ثبت نام و یک قطعه عکس و کپی کارت ملی
  3. مبلغ هزار تومان جهت صدور گواهینامه دوره برای هر نفر 
  4. در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات محل برگزاری کلاسها و تاریخ وساعت تشکیل کلاسها اعلام می گردد  .