اطعام نیازمندان و محرومان

با عنایت به تاکیدات دین مبین اسلام و سنت نبی مکرم و ائمه معصومین مبنی بر اطعام و افطار محرومین و نیازمندان در این ماه پر خیر و برکت ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) همچون سنوات گذشته اقدام به برپایی سفره های اطعام نموده است ، اساتید و دانشجویان گرامی می توانند کمکهای غیر نقدی خود شامل مواد غذایی و سایر اقلا خوراکی به ارزش حداقل 500.000 ریال را در قالب طرح همیان مولا  به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح استان تحویل و کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 27/13226235 با کد شناسه  1/55555  بانک ملت شعبه مرکز قابل واریز در تمامی شعب که برای دریافت وجوهات خاص اطعام در نظر گرفته شده است ، واریز نمایند.