قابل توجه دانشجويان متقاضي دريافت وام دانشجويي

قابل توجه دانشجویان متقاضی در یافت وام دانشجویی

با سلام 

با توجه به    آغاز ثبت درخواستهای وام دانشجویی مهرماه  سال 1391  از دانشجویان    متقاضی دریافت وام دانشجویی خواهشنمند است نسبت به تهیه فرم های وام دانشجویی از مغازه لوازم التحریر فروشی جنب مرکز اقدام و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز به  امور دانشجوی و فرهنگی مراجعه نمایند  . شایان ذکر است امکان ثبت مدارک ناقص در صندوق رفاه دانشجویان وجود نخواهد داشت .

مدارک مورد نیاز وام دانشجویی :

پوشه جهت بایگانی مدارک   - کپی صفحه اول شناسنامه  -کپی کارت ملی    - کپی کارت دانشجویی

تکمیل فرم مشخصات دانشجویان ( فرم شماره 1)    -        معرفی نامه امور دانشجویی به سردفترخانه اسناد رسمی ( فرم شماره 2/3)

تعهدنامه ( این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد . ) ( فرم شماره 3)

کپی صفحه اول شناسنامه ضامن- کپی کارت ملی ضامن  - سند تعهد محضری

تکمیل فرم تعهدنامه ویژه دانشجویان ضامن ( این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد . ) ( فرم شماره 1/3) در صورتیکه ضامن دانشجو است

در صورتیکه ضامن کارمند است  کپی فیش حقوقی  ، کپی حکم کارگزینی و گواهی کسر از حقوق

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در صورتیکه در مقطع کاردانی وام دریافت کرده باشد ابتدا باید حساب کاردانی خود را به صورت یکجا یا قسطی مطابق با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان   ( پس از فراغت از تحصیل و قبل از پایان نه ماه )  تسویه نماید و سپس در صورت دارا بودن شرایط نسبت به ثبت نام اقدام و وام شهریه کارشناسی را دریافت نماید .