جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور

قابل توجه دانشجويان محترم

همان گونه که مستحضرید، همه ساله جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در هفته پژوهش و فناوری، برگزار می شود. در سال جاری نیز این جشنواره در هفته آخر آذر ماه برگزار می شود. لذا دانشگاه جامع علمي كاربردي دادگستري استان قم از كليه دانشجويان، پژوهشگران و مديران پژوهشي مركز، دعوت مي نمايد تا در صورت تمايل براي تكميل فرم معرفي نامه ستاد هفته پژوهش و فناوری، حد اكثر تا تاريخ 20/7/1391 به امور دانشجويي و فرهنگي مركز جناب آقاي سلطاني مراجعه كنند.